GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 38
Số lượt truy cập: 9428265
QUẢNG CÁO
THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 5/12/2023 10:41:45 PM

             I. THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

- Tổng sắp hội thi học sinh giỏi 6,7,8: Xếp thứ 02/29 trường

- Tổng sắp Giải Điền kinh, Bơi lội cấp huyện: Xếp thứ 04/25 trường

- Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện: Xếp thứ 01/29 Liên đội

- Tổng sắp các hội thi năm học 2022 -2023: Xếp thứ 02/29 trường

II. THÀNH TÍCH GIÁO VIÊN

HỌ VÀ TÊN

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

c2 C. Trang.jpg

Cô Lương Quỳnh Trang

1. Công tác Đội

- Giải nhất Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện;

- Giải nhất Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh;

- Giải Khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi nhày FLASHMOD, chọn dự thi cấp quốc gia;

2. Huấn luyện TDTT

- Toàn đoàn Giải Điền kinh, Bơi lội: 04/25;

- Giải cá nhân:

+ Cấp huyện: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba;

+ Cấp tỉnh: 01 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ.

c2 T. Đảng.jpg

Thầy Nguyễn Văn Đảng

1. Đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện;

2. Đạt giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh;

3. Toàn đoàn Giải Điền kinh, Bơi lội: 04/25;

4. Giải cá nhân:

- Cấp huyện: 04 giải cá nhân Bơi lội;

- Cấp tỉnh: 01 HCĐ Bơi lội;

c2 C. Thu.jpg

Cô Nguyễn Thị Thu

Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 7:

- Đồng đội: Giải Nhất (xếp thứ 01);

- Cá nhân: 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.

 

29.jpg

Thầy Nguyễn Thành Vương

Bồi dưỡng học sinh giỏi Anh văn 7:

- Đồng đội: Giải Ba (xếp thứ 04);

- Cá nhân: 01 giải Nhất, 03 giải Khuyến khích.

 

c2.Vượng .jpg

Cô Trần Thị Minh Vượng

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7:

- Đồng đội: Giải Khuyến khích (xếp thứ 09);

- Cá nhân: 01 giải Nhất, 01 giải Khuyến khích.

 

c2 C. Thuận.jpg

Cô Võ Thị Thuận

1. Cấp huyện: Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6:

- Đồng đội: Giải Khuyến khích (xếp thứ 08);

- Cá nhân: 01 giải Nhì, 03 giải Khuyến khích.

2. Cấp tỉnh: (Bồi dưỡng tuyến 2) 01 giải Khuyến khích môn Toán 9.

 

c2 T. Diệu.jpg

Thầy Nguyễn Xuân Diệu

Bồi dưỡng học sinh giỏi Anh văn 6:

- Đồng đội: Xếp thứ 16;

- Cá nhân: 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

 

hang.jpg

Cô Hoàng Thị Minh Hằng

Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 6:

- Đồng đội: Giải Nhì (xếp thứ 03);

- Cá nhân: 01 giải Nhì, 05 giải Ba.

 

C2. Thuý.jpg

Cô Trần Thị Phương Thúy

Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 8:

- Đồng đội: Giải Nhất (xếp thứ 01);

- Cá nhân: 04 giải Nhì.

 

JJJ.jpg

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy

Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 8:

- Đồng đội: Xếp thứ 14;

- Cá nhân: 01 giải Khuyến khích.

 

c2 T.Nhật.jpg

Thầy Dương Thế Nhật

1. Cấp huyện: Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 8

- Đồng đội: Giải Khuyến khích (xếp thứ 09);

- Cá nhân: 02 giải Khuyến khích.

2. Cấp tỉnh: (Bồi dưỡng tuyến 2) 01 giải Khuyến khích môn Vật lý 9.

 

 

thien.jpg

Cô Đặng Thị Thiển

1. Cấp huyện: Bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học 8:

- Đồng đội: Giải Ba (xếp thứ 04);

- Cá nhân: 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.

2. Cấp tỉnh: (Bồi dưỡng tuyến 2) 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích môn Tin học 9.

 

 

 

c2 C. Oanh.jpg

Cô Trần Thị Oanh

Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 8:

- Đồng đội: Giải Khuyến khích (xếp thứ 10);

- Cá nhân: 02 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

 

 

III. THÀNH TÍCH HỌC SINH

1. Học sinh đạt giải học sinh giỏi văn hóa cấp huyện

TT

Họ và tên

Lớp

Môn BD

Đạt giải  cấp huyện

1

Hà Bảo

Nam

8C

Hóa học

KK

2

Nguyễn Thanh

Nhàn

8C

Lịch sử

Nhì

3

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

8B

Lịch sử

Nhì

4

Lê Thị Hồng

Nhung

8C

Lịch sử

Nhì

5

Võ Thi Ngọc

Ánh

8A

Lịch sử

Nhì

6

Nguyễn Ngọc Minh

Châu

8C

Sinh học

KK

7

Bùi Thị Yến

Nhi

8A

Sinh học

Ba

8

Phạm Thị Ái

Nhiên

8A

Sinh học

Ba

9

Ngô Bảo

Ngọc

8C

Tin học

Nhì

10

Nguyễn Đức

Tài

8A

Tin học

Ba

11

Nguyễn Lê Ni

Na

8A

Tin học

KK

12

Ngô Văn

Sỹ

8B

Tin học

KK

13

Bùi Hoàng

8A

Vật lý

KK

14

Nguyễn Quang Chí

Công

8A

Vật lý

KK

15

Nguyễn Đặng Đan

Thuỳ

6A

Ngữ văn 6

Nhì

16

Trần Phương

Vy

6B

Ngữ văn 6

Ba

17

Nguyễn Hoà

Bình

6A

Ngữ văn 6

Ba

18

Ngô Lê Khánh

Chi

6B

Ngữ văn 6

Ba

19

Nguyễn Thị Thanh

Thương

6B

Ngữ văn 6

Ba

20

Phan Thanh

Hằng

6A

Ngữ văn 6

Ba

21

Võ Đoàn Minh

Đức

6A

Toán 6

Nhì

22

Phan Minh

Anh

6A

Toán 6

KK

23

Nguyễn Ngọc Việt

Cường

6A

Toán 6

KK

24

Nguyễn Minh

Khang

6A

Toán 6

KK

25

Hoàng Khánh

Ngọc

6A

Tiếng Anh 6

Ba

26

Nguyễn Lê

Dung

6A

Tiếng Anh 6

KK

27

Phạm Khánh

Ngọc

7B

Ngữ văn 7

Nhì

28

Lê Thanh

Nga

7A

Ngữ văn 7

Nhì

29

Dương Thị Cẩm

Ly

7A

Ngữ văn 7

Ba

30

Nguyễn Trà

My

7A

Ngữ văn 7

Ba

31

Nguyễn Thị Mai

Anh

7B

Ngữ văn 7

KK

32

Nguyễn Thị Thuỳ

Dung

7B

Ngữ văn 7

KK

33

Võ Văn Vinh

Sâm

7B

Toán 7

Nhất

34

Võ Quang

Nho

7B

Toán 7

KK

35

Nguyễn Ngọc Thủy

Tiên

7B

Tiếng Anh 7

Nhất

36

Trần Yến

Nhi

7B

Tiếng Anh 7

KK

37

Đỗ Lê Duy

Khang

7A

Tiếng Anh 7

KK

38

Phạm Thị Yến

Nhi

7A

Tiếng Anh 7

KK

 

2. Học sinh đạt giải học sinh năng khiếu cấp huyện

TT

Họ và tên

 

Lớp

Môn BD

Đạt giải  cấp huyện

1

Nguyễn Đăng

Nhân

7B

Bơi TD 50m

Nhì

2

Nguyễn Đăng

Nhân

7B

Bơi TD 100m

Nhì

3

Nguyễn Ngọc

Cường

7A

Bơi E 50m

Ba

4

Nguyễn Ngọc

Cường

7A

Bơi E 100m

Ba

5

Trần Viết

Hùng

9A

Chạy 100m

Ba

6

Hoàng Hà

Linh

8B

Nhảy xa

Nhất

7

Hoàng Hà

Linh

8B

Chạy 100m

Ba

8

Hoàng Hà

Linh

8B

Chạy 4x100m

Ba

9

Đặng Thị Hồng

Thúy

9C

Chạy 4x100m

Ba

10

Dương Thị

Tâm

9C

Chạy 4x100m

Ba

11

Trần Thị Ngọc

9C

Chạy 4x100m

Ba

12

Lê Anh

Thư

9C

Nhảy cao

Nhì

 13

Trần Nguyễn Bảo    Ngọc

9C 

Chỉ huy Đội

Nhất

3. Học sinh đạt giải học sinh giỏi văn hóa, năng khiếu cấp tỉnh

TT

Họ và tên

Lớp

Môn BD

Đạt giải 

1

Phạm Lê Gia Huy

9C

Toán

KK

2

Nguyễn Đình Thắng

9B

Vật lí

KK

3

Từ Công Huy

9B

Tin học

Ba

4

Phan Mạnh Anh

9B

Tin học

KK

5

Trương Kim Khánh Ngọc

9B

Địa lý

KK

6

Hoàng Hà Linh

8B

Điền kinh

HCV

7

Hoàng Hà Linh

8B

Điền kinh

HCB

8

Hoàng Hà Linh

8B

Điền kinh

HCĐ

9

Nguyễn Đăng Nhân

7B

Bơi lội

HCĐ

 10

Trần Nguyễn Bảo Ngọc

9C

Chỉ huy Đội

Nhất

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Võ Văn Sinh
Võ Văn Sinh
Trần Anh Đức
Trần Anh Đức
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996212 - Email: thcsleninh@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com