GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 51
Số lượt truy cập: 9471697
QUẢNG CÁO
THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016- 2017 4/27/2017 10:44:53 AM
Kính thưa bạn đọc! Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng bộ các cấp; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 để tiếp tục chủ động "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo" nhằm góp phần đào tạo thế hệ trẻ huyện nhà phát triển toàn diện, "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước"; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt yếu kém, bất cập của nhà trường trong năm học 2015- 2016 trong năm học 2016 - 2017 trường THCS Lệ Ninh đã hoàn phấn đấu thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Ban biên tập trân trong giới thiệu với các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh thành tích tiêu biểu nhà trường trong năm học 2016 -2017.

I. Đối với Tập thể:

1. Tập thể lao động xuất sắc (mở xem)

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh (mở xem)

3. Bằng chứng nhận kiểm định chất lượng mức độ 3 của giám đốc SGD- ĐT; (mở xem)

II. Đối với giáo viên

I.1. Kết quả thi GVDG cấp tỉnh:


c2 C. Thuận.jpg

Cô: Võ Thị Thuận GVDG cấp Tỉnh môn Toán

tháng 3/ 2017

(vào đây để xem Giấy CN)

(vào xem QĐ công nhận)

II.2. Thành tích Bồi dưỡng HSG đạt giải

 

 

 c2 T.Nhật.jpg

Thầy: Dương Thế Nhật

 


-BD môn  1: KHKT

 Giải CN: KK (xếp thứ 6)

- BD môn 2: Giải VLQM cấp huyện:

GĐĐ: Giải nhì.

Giải cá nhân: 01 giải nhì ; 01 ba; 01 KK.

Giải VLQM cấp tỉnh:  01 ba; 01 KK.

 

c2 T. Diệu.jpg

 Thầy: Nguyễn Xuân Diệu- BD môn 1: IOE 8 cấp huyện;

Giải CN: 02 giải nhất; 01 giải ba; 03 KK

- BD môn 2: OTE: Giải  CN: KK.

- BD môn 3: Tiếng Anh 6

Giải KK đồng đội (xếp thứ 10)

GCN: 01 giải ba; 02 giải KK

- BD môn 4: IOE lớp 9

GĐĐ: KK (xếp thứ 8)

GCN: 01 giải ba; 04 KK.


c2 C. Kiều.jpg

 Cô: Nguyễn Thị Kiều - BD môn 1: IOE 7 cấp huyện

Giải Đồng đội: Giải nhì

CN: 01 nhất, 01 nhì, 06 giải ba; 01 KK

BD môn 2: Tiếng Anh lớp 7

Giải KK đồng đội (xếp thứ 8)

Giải CN: 01 giải ba; 02 giải KK.


c2 T. Phương.jpg

 Thầy: Hoàng Trung Phương- BD môn 1: GTQM Toán TA lớp 8

 Giải ĐĐ : Nhì (xếp thứ 3)

 Giải CN: 02 giải nhì

- BDmôn 2: Toán 7

 G ĐĐ : Giải nhì(xếp thứ 3)

 GCN: )1 giải nhì; 04 giải ba.

- BD môn 3: GTQM TV 8 huyện;

 GĐĐ: Giải ba;

 GCN: 02 giải ba; 4 KK.

 


DSC_7676_copy.JPG

Cô: Trần Thị Minh Vượng -BD môn 1: Giải TQM lớp 9 huyện

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 10)

Giải CN: 05 giải KK

- BD môn 2: Vật lý 8

ĐĐ: Xếp vị thứ 12;

Giải CN: 01 giải ba.


c2 C. Thuận.jpg

 Cô: Võ Thị Thuận- Bồi dưỡng môn 1: Tin học 8

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 7)

Giải CN: 02 giải ba.

- Bồi dưỡng môn 2: Toán 6

Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 11)

Giải CN: 01 giải ba; 02 giải KK


c2 C. Nhung.jpg

 Cô: Lê Thị Kim Nhung- BD môn 1: Lịch sử lớp 9 cấp Tỉnh

GCN: 02

- BD môn 2: Lịch sử lớp 8 cấp Huyện

Giải ĐĐ: Giải ba (xếp thứ 6)

GCN: 03 giải KK.


c2 C. Dung.jpg

Cô: Đinh Thị Mỹ DungBD Địa lý 8

GCN: 02 giải KK.

 

c2 T. Thanh.jpg

Thầy: Phan Văn ThanhBài soạn E learning cấp Tỉnh: 

Giải ba.


c2 C. Trang.jpg

Cô: Lương Quỳnh Trang - BD môn 1: Điền kinh (cấp huyện)

 GCN: 02 giải nhất, 02 giải ba

- BD môn 2: Nghi thức Đội

Cấp cụm: Giải nhất (tải xem GK)

Cấp huyện: Giải nhất

     (Vào đây xem giấy khen)


binh_thuan_copy_copy.jpg


Cô: Phạm Thị Bình 


c2 C. Hương.jpg


Cô: Nguyễn Thị Thanh Hương Bồi dưỡng Ngữ văn 7

 Giải cá nhân: 01 giải nhì; 01 KK


BD môn Ngữ văn 6

GCN: 02 giải KK III. Đối với  học sinh

1. Thành tích cấp huyện

TT

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Giải CN

1

 

Lưu Quang Tiến

Hoàng

9B

NCKHKT

Ba

GTQMTV 9

KK

2

Nguyễn Thị Mỹ

Hoa

8B

OTE

KK

GTQM TV8

KK

GTQM TA 8

Nhì

IOE lớp 8

Ba

3

Trần Đình

Hiến

9A

IOE 9

Ba

Vật lý 9 QM

Ba

4

Võ Thị Hồng

Nhân

9A

IOE 9

KK

GTQM 9

KK

5

Trần Quang

Minh

9B

IOE 9

KK

Nhảy xa

Nhất

Chạy 100m

Ba

6

Trần Phan Hoàng

Anh

9B

IOE 9

KK

7

Võ Xuân

Hoàng

9A

IOE 9

KK

8

Dương Minh

Hiền

8B

IOE 8

KK

Tin học lớp 8

Ba

GTQM TV

KK

9

Phạm Quang

Trung

8A

IOE 8

KK

Tin học lớp 8

Ba

10

Nguyễn Duy

Sơn

8A

IOE 8

KK

11

Phạm Ngọc Thảo

Nguyên

7B

IOE 7

Nhất

IOE 8

Nhất

Toán 7

Ba

12

Lê Văn

Chung

7B

IOE 7

Nhì

IOE 8

Nhất

Toán 7

Nhì

13

Nguyễn Hoàng Quốc

 

Huy

 

7A

 

IOE 7

Ba

Anh 7

KK

14

Nguyễn Trần Khánh

Linh

7A

IOE 7

Ba

Toán 7

Ba

15

 

Đỗ Ngọc Phương

Lan

7A

IOE 7

Ba

Toán 7

Ba

16

Võ Thị

 

Hương

 

7B

 

IOE 7

Ba

Anh 7

Ba

17

 

Nguyễn Thành

Long

7A

IOE 7

Ba

Anh văn 7

KK

18

Đặng Nguyễn Hữu

Hoàng

7A

IOE

Ba

Toán 7

Ba

19

Nguyễn Minh

Ánh

7B

IOE 7

KK

20

Nguyễn Thị Thùy

Linh

9B

Vật lý QM

KK

GTQM 9

KK

21

 

Hà Sơn

 

Việt

 

8B

 

GTQM TA 8

Nhì

GTQMTV8

Ba

22

Hồ Duy

Bảo

9A

VẬT LÍ QM  9

Nhì

GTQM 9

KK

23

Ngô Thanh

Tùng

9A

GTQM 9

KK

24

 

Ngô Minh

 

Chiến

 

8B

 

GTQMTV8

KK

Vật lý 8

Ba

25

Lê Thị Thúy

Hằng

8B

GTQMTV8

KK

26

Võ Lương Phương

Nam

8B

GTQMTV8

KK

27

Hoàng Thị Hà

Chi

8B

Lịch sử 8

KK

28

Hoàng Thị

Hòa

8B

Lịch sử 8

KK

29

Lý Thị

Hương

8B

Lịch sử 8

KK

30

Trần Phương

Dung

8B

Địa lý

KK

31

Ngô Phi

Thành

8B

Địa lý

KK

32

Trần Thị Thu

Hậu

8C

Nhảy xa

Nhất

Chạy 100

Ba

33

Hoàng Thị Ngọc

Anh

7A

Ngữ văn 7

Nhì

34

Nguyễn Trung

Thắng

7A

Ngữ văn 7

KK

35

Nguyễn Anh

Thi

6B

Toán 6

Ba

36

Đinh Duy Nhật

Anh

6B

Toán 6

KK

37

Dương Minh

Đức

6A

Toán 6

KK

38

Nguyễn Phương

Anh

6B

Anh 6

Ba

39

Hoàng Quốc

Khánh

6B

Anh 6

KK

40

Phan Hoàng Mỹ

Duyên

6B

Anh 6

KK

41

Lê Xuân

Kiên

6A

Văn 6

KK

42

Mai Nữ Cẩm

Vân

6A

Văn 6

KK

43

 

 

 

GTHĐ

 

2. Thành tích cấp tỉnh

2.1. Các cuộc thi trên mạng (QĐ khen thưởng )


 hien.JPG

Em: Trần Đình Hiến- lớp 9AGiải Vật lý QM: Giải ba


bao.JPG

Em: Hồ Duy Bảo- Lớp 9B


Giải Vật lý QM: Giải KK


hoa.JPG

Em: Nguyễn Thị Mỹ Hoa- Lớp 8B


Giải toán QM TA: Giải Nhì


viett.JPG

Em: Hà Sơn Việt- Lớp 8BGiải toán QM TA: Giải KK

2.2. Thi HSG văn hóa cấp tỉnh ( QĐ khen thưởng )


bao.JPG

Em: Hồ Duy Bảo – Lớp 9Môn Hóa học: Giải Nhì


 hien.JPG

Em: Trần Đình Hiến -  9A Môn Vật Lý: Giải Nhì


nhann.JPG

Em: Võ Thị Hồng Nhân - 9AMôn Hóa học: Giải Nhì


trangq.JPG

Em: Nguyễn Thị H. Trang- 9B Môn Sinh học: Giải KK

2.3. Giải điền kinh, bơi lội cấp tỉnh ( QĐ khen thưởng )

       

 

hauu.JPG

Em: Trần Thị Thu Hậu- lớp 8C 

 

 

Chạy tiếp sức: Huy chương vàng

   (Tải xem các Huy chương)

 Nhảy xa: Huy chương bạc

Chạy 100m: Huy chương bạc

 

3. Thành tích cấp Quốc Gia:

  


hien.JPG

Em: Trần Đình HiếnGiải Vật lý QM: Giải KK.

                                                                                    

 

Người tập hợp: Trần Cảnh Kiên
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Võ Văn Sinh
Võ Văn Sinh
Trần Anh Đức
Trần Anh Đức
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996212 - Email: thcsleninh@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com