GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 61
Số lượt truy cập: 9471697
QUẢNG CÁO
THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018 4/18/2018 9:55:22 AM

I. Đối với Tập thể: Đề nghị: Tập thể lao động xuất sắc.

         II. Đối với cá nhân

II.1. Kết quả thi GVDG cấp Huyện:

 

 c2 C. Nhung.jpg

Cô: Lê Thị Kim Nhung

 

 

GVDG cấp Huyện môn Lịch sử

tháng 01/ 2018


II.2. Thành tích Bồi dưỡng HSG đạt giải

 

 

c2 C. Thuận.jpg

Cô: Võ Thị Thuận

 

 

-BD môn  1: Toán 6

 + Giải nhì ĐĐ cấp Huyện

   (xếp thứ 2)

 + Giải cá nhân: 01 nhất; 02 nhì; 01 ba; 02 KK.

- BD môn 2: Tin học.

  Xếp thứ 13.

Giải cá nhân: 01 giải KK

 

 c2 C. Hương.jpg

 Cô: Nguyễn T. Thanh Hương

 

 

BD môn Ngữ văn 6:

 - Đồng đội: Giải nhì (cấp Huyện), xếp thứ 3;

 - Giải CN: 01 giải nhì; 02 giải ba; 01 KK.

 

 

 c2 C. Thu.jpg

 Cô: Nguyễn Thị Thu 

 

 

BD môn Ngữ văn 7:

- Giải Đồng đội: Giải Khuyến khích- cấp huyện (xếp thứ 7).

- Giải CN:  03 giải ba; 03 KK;

 

 

 c2 C. Kiều.jpg

 Cô: Nguyễn Thị Kiều

 

 

BD môn Tiếng Anh 7:

 - Giải ĐĐ : Giải KK (xếp thứ 10)

 - Giải CN: 02 giải ba; 01 giải KK

 


c2 C. Nhung.jpg

Cô: Lê Thị Kim Nhung

 

 

-BD môn 1: Lịch sử 9

 Giải CN: 01 giải KK- cấp Tỉnh

- BD môn 2: Lịch sử  8

 ĐĐ: Giải KK-  Xếp vị thứ 10;

 


c2 C. Lan.jpg

Cô: Nguyễn Thị Diệu Lan

 

 

 Bồi dưỡng môn Địa 8:

- Giải ĐĐ: KK (xếp thứ 11)

- Giải CN: 02 giải KK.

 

 

 c2 T. Diệu.jpg

 Thầy: Nguyễn Xuân Diệu

 

 

- BD môn 1: Tài năng TA.

 + 02 giải KK

- BD môn 2: Anh 6

  ĐĐ: xếp thứ 13

  GCN: 01 giải nhì; 01 giải KK.

 

 c2 T.Nhật.jpg

Thầy Dương Thế Nhật


 

BD Sáng kiến kĩ thuật

Đạt giải Khuyến khích cấp huyện.

 

 Nguyễn Thị Thu Thủy.JPG

Cô: Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

BD môn Hóa 8:

Giải cá nhân: 01 KK

 

 c2 T. Phương.jpg

Thầy: Hoàng Trung Phương

 

 

BD môn Toán 7.

 Giải cá nhân: 01 giải ba; 02 giải KK

 

 


II. 3. Thành tích bồi dưỡng HS năng khiếu: (cấp Huyện)

 

 c2 C. Trang.jpg

Cô: Lương Quỳnh Trang

 

 

BD môn 1: Đá cầu:

-         Giải nhất đôi nam;

-         Giải nhất đôi nữ;

-         Giải nhất đôi nam- nữ;

-         Giải nhì đơn nữ.

 BD môn 2: Điền kinh

-         Giải nhất nhảy xa (nữ);

-         Giải ba nhảy xa (nam);

-         Giải ba nhảy cao (nữ);

 BD môn 3: Chỉ huy Đội

     - Giải nhất cấp Huyện.

 

 c2 T. Phương.jpg

Thầy: Hoàng Trung Phương

 c2 T. Đảng.jpg


 

 BD môn Cầu lông.

-         01 giải ba đơn nam;

-         01 giải ba đơn nữ;

-         01 giải ba đôi nữ;

-         01 giải ba đôi nam.

BD môn Cờ vua:

      -  01 giải nhất.

Thầy: Nguyễn Văn Đảng

Trần Anh Đức.jpgBD môn bóng bàn:

     - 01 giải nhì đơnnữ;

     - 01 giải nhì đôi nam- nữ 

Thầy: Trần Anh Đức III. Đối với  học sinh

III. 1. Thành tích cấp tỉnh

 

 hoa.JPG

Em: Nguyễn Thị Mỹ Hoa- lớp 9B

 

 

 Môn Toán 9: Giải ba;

 

 

 DSC00211.JPG

Em: Nguyễn Quốc Cường- 9 A

 

 Môn Hóa học 9: Giải ba

 

 A,111.JPG

Em: Lý Thị Hương- lớp 9 B

 

 Môn Lịch sử 9: Giải KK

 

 viett.JPG

Em: Hà Sơn Việt- Lớp 9B

 

 

 Môn Hóa học: Giải KK 


II. 2. Học sinh năng khiếu cấp tỉnh.

 

hauu.JPG 

Em: Trần Thị Thu Hậu – Lớp 9A

 

 

-         01 Huy chương vàng: nhảy xa;

-         01 HCV chạy tiếp sức;


DSC00136.JPG

Em: Võ Thanh Hương- lớp 8A


      -    01 HCV đá cầu.

 

 A,112.JPG

Em: Ngô Minh Chiến- Lớp 9C

 

 

-         01 HCB môn cờ vua;

-         01 HCĐ cờ vua (đôi nam)

 

 DSC00175.JPG

Em: Đinh Duy Bình- Lớp 9C

 

 

- 01 HCĐ (bóng chuyền nam)

 

 A.c.jpg

Em: Nguyễn Việt Cường- 9B 

 

 

- 01 HCĐ (bóng chuyền nam)

          III. 3. Thành tích HSG Văn hóa cấp huyện

TT

Họ và tên

Lớp

Môn thi

Giải CN

1

 

Dương Minh

Hiền

9B

NCKHKT

KK

Chỉ huy Đội

Nhất

2

Nguyễn H Quốc

Huy

8

Hóa học

 

KK

 

3

Nguyễn Văn

Mạnh

8

Tin học

KK

4

Nguyễn Thị Quỳnh

Giang

8

Địa

KK

5

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

8

Địa

KK

6

  Phạm Ngọc Thảo

 Nguyên

8

OTE

KK

7

 Lê Văn

Chung

8

OTE

KK

8

Nguyễn Anh

Thi

7

Toán

Ba

     9

Đinh Duy Nhật

Anh

7

Toán

KK

     10

 Dương Minh

Đức

7

Toán

KK

    11

Mai Nữ Cẩm

Vân

7

Ngữ văn

Ba

12

Trần Văn

Hưng

7

Ngữ văn

Ba

13

Lê Xuân

Kiên

7

Ngữ văn

Ba

14

Hoàng Thị

Nguyệt

7

Ngữ văn

KK

15

Trần Mai

Ly

7

Ngữ văn

KK

16

Phạm Thị Băng

Tâm

7

Ngữ văn

KK

17

Hoàng Quốc

Khánh

7

Tiếng Anh

Ba

18

Nguyễn Phương

Anh

7

Tiếng Anh

Ba

19

Phan Hoàng Mỹ

Duyên

7

Tiếng Anh

KK

20

Nguyễn Thành

Nam

6

Toán

Nhất

21

Nguyễn Phan Hà

Anh

6

Toán

Nhì

22

Nguyễn Thị Minh

Thanh

6

Toán 6

Nhì

23

Nguyễn Quốc

6

Toán 6

Ba

24

Hoàng Trung

Dũng

6

Toán 6

KK

25

Lê Minh

Phương

6

Toán 6

KK

26

Nguyễn Đông

Nghi

6

Anh 6

Nhì

27

Lại Thị Cẩm

6

Anh 6

KK

28

Phạm Thị Thiên

Phú

6

Văn 6

Nhì

29

Nguyễn Thị Hải

6

Văn 6

Ba

30

Ngô Thị

Thảo

6

Văn 6

Ba

31

Lâm Nhật

Anh

6

Văn 6

KK

 

 III. 4. Thành tích học sinh năng khiếu – cấp Huyện

1

Võ Thanh

Hương

8

Đá cầu (đôi nữ)

Nhất

 

Đá cầu đôi nam- nữ

Nhất

 

Đá cầu đơn nữ

Nhì

 

2

Đinh Duy Nhật

Anh

8

Đá cầu đôi nam

Nhất

 

 

Đá cầu đôi nam- nữ

Nhất

 

3

Trần Thị Thu

Hậu

9

Đá cầu đôi nữ

Nhất

 

Nhảy xa (nữ)

Nhất

 

4

Trang Hiếu

Quang

9

Đá cầu đôi nam

Nhất

 

5

Nguyễn Thị Ngọc

Linh

7

Bóng bàn đôi nam- nữ

Nhì

 

Bóng bàn đơn nữ

Nhì

 

6

Trương Quang Bảo

Hoàng

7

Bóng bàn đôi nam- nữ

Nhì

 

7

Ngô Minh

Chiến

9

Cờ vua

Nhất

 

8

Võ Lương Phương

Nam

9

Cầu lông đôi nam

Ba

 

Cầu lông đơn nam

Ba

 

9

Mai Đoan

Trang

7

Cầu lông đơn nữ

Ba

 

10

Dương Anh

Tuấn

8

Cầu lông đôi nam

Ba

 

11

Nguyễn Thị Thanh

Thanh

8

Cầu lông đôi nữ

Ba

 

12

Nguyễn Thị Vân

Anh

8

Cầu lông đôi nữ

Ba

 

13

Nguyễn Thị Hải

Ngọc

9

Nhảy cao

Ba

 

14

Phan Văn

Hoàn

9

Nhảy xa

Ba

 


TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Võ Văn Sinh
Võ Văn Sinh
Trần Anh Đức
Trần Anh Đức
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996212 - Email: thcsleninh@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com