THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 17
Số lượt truy cập: 8593102
QUẢNG CÁO
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH NĂM HỌC 2020- 2021 24/03/2021 9:17:07 SA
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH NĂM 2020-2021                               

1. Báo cáo về các khoản thu (tất cả những khoản mà học sinh phải đóng góp trong năm học)
TT Khoản thu Tiền/năm/hs Thời điểm thu Đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ trì thu Ghi chú
1 Học phí 144,000 T9 và T2 Trường Thu 2 đợt
2 Nước uống 95,000 T9 và T2 Trường Thu 2 đợt
3 Phiếu kiểm tra 85,000 T9 và T2 Trường Thu 2 đợt
4 Bảo hiểm y tế             563,220 T11 Trường Thu 1 đợt
5 Bảo hiểm thân thể 0     Không
6 Quỹ BĐD CMHS  200,000 T9 và T2 HCMHS Thu 2 đợt
7 Quỹ lớp 0     Không
8 CSVC, Xã hội hóa 180,000 T9  Ban VĐ Thu 1 đợt
9 Học nghề THCS 0      
10 Học thêm THCS        
* Lớp 6 0      
** Lớp 7 0      
*** Lớp 8 0      
**** Lớp 9 625,000 T9 và T2 Trường Thu 2 đợt
11 Đồng phục 0      
12 Dịch vụ vệ sinh, chăm sóc hoa 0      
13 Hỗ trợ phần mềm trong trường 0     Vd: Không có
14 Học bạ HS đầu cấp 0     Vd: Không thu
15 Phù hiệu, liên lạc, thẻ bạn đọc 40,000 T9 Trường 1 đợt
16 Bảo vệ trường 50,000 T9 và T2   Thu 2 đợt
17 Học phí học bơi thực hành ngoài giờ chính khóa 0     Vd: Không thu
18 Khuyến học 0      
19 Hội chữ thập đỏ 0      
20 Lệ phí xe đạp             100,000 T9 và T2   Thu 2 đợt
21 Hỗ trợ các ngày Lễ, tết 0      
22 Các khoản khác: Giáo dục kỹ năng sóng, Hoạt động trải nghiệm, Câu lạc bộ tự nguyện 0.0      
23  Dạy học tiếng Anh có yếu tố nước ngoài…. 0      
  Tổng 2,082,220      
* Dự ước tổng số tiền mà cha mẹ học sinh phải đóng góp trong cả năm học:
Lớp 6: 1.447.200 đồng/ hs
Lớp 7: 1.447.200 đồng/ hs
Lớp 8: 1.447.200 đồng/ hs
Lớp 9: 2.082.220 đ/ hs
* Tổng số tiền phụ huynh đã/sẽ đóng góp đầu năm:
* Tổng số tiền phụ huynh đã/sẽ đóng góp đầu năm:
Lớp 6 : 1000.000 đồng/học sinh
Lớp 7: 1000.000 đồng/học sinh
Lớp 8: 1000.000 đồng/học sinh
Lớp 9: 1200,000đồng/học sinh
2. Việc công khai trong cơ sở giáo dục
2.1. Trên website: Trường THCS Lệ Ninh
2.2. Tại các phòng học, Phòng HĐSP. Bảng tin
2.3. Phổ biến trong cuộc họp phụ huynh (hoặc phát về cho học sinh, phụ huynh) 
2.4. Hình thức công khai khác: Hệ thống phát thanh cac TDP
Lệ Ninh, ngày 11 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
Trần Cảnh Kiên
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Cảnh Kiên
Trần Cảnh Kiên
Dương Thế Nhật
Dương Thế Nhật
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996212 - Email: thcsleninh@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com