THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 8593102
QUẢNG CÁO
Biểu số 12:Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở Lệ Ninh, năm học 2020- 2021 24/03/2021 8:49:14 SA

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

25

 0

01 

 23

 1

0

 

19 

 

19 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 19

 0

01 

 23

 1

0

 

19 

 

19 

 

 

1

Toán học

3

 

 

23

 

 

 

 

23

 

 3

 

 

 

2

Vật lý

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

3

Hoá học

2

 

 

2

 

 

 

1

1

 

2

 

 

 

4

Sinh học

2

 

 

2

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

5

Tin học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

6

Ngữ văn

3

 

 

3

 

 

 

 

3

 

2

1

 

 

7

Lịch sử

1

 

 

1

 

 

 

0

 1

 

1

 

 

 

8

Địa lý

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

0

 1

 

 

9

Anh văn

2

 

1

1

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

10

GDCD

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

11

Công nghệ

0,5

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

12

Thể dục- Đội

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

13

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

14

Mỹ thuật

0,5

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

III

Nhân viên

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH (c/đ);

- Đăng Website;

- Lưu: VT.

Lệ Ninh, ngày 05 tháng  9 năm 2020

HIỆU TRƯ­ỞNG

 

 

 


TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Cảnh Kiên
Trần Cảnh Kiên
Dương Thế Nhật
Dương Thế Nhật
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996212 - Email: thcsleninh@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com