GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 9
Số lượt truy cập: 9475150
QUẢNG CÁO
Năm học 2023 - 2024

I. ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8/2023

Tháng 02/2024

Tháng 9/2023

Tháng 3/2024

Tháng 10/2023

Tháng 4/2024

Tháng 11/2023

Tháng 5/2024

Tháng 12/2023

Tháng 6/2024

Tháng 01/2024

Tháng 7/2024

II. ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH TUẦN

Tuần 01

Từ 04/09 đến 10/09/2023

Tuần 02

Từ 11/09 đến 17/09/2023

Tuần 03

Từ 18/09 đến 24/09/2023

Tuần 4

Từ 25/09 đến 01/10/2023

Tuần 05

Từ 02/10 đến 08/10/2023

Tuần 06

Từ 09/10 đến 15/10/2023

Tuần 07

Từ 16/10 đến 22/10/2023

Tuần 08

Từ 23/10 đến 29/10/2023

Tuần 9

Từ 30/10 đến 05/11/2023

Tuần 10

Từ 06/11 đến 12/11/2023

Tuần 11

Từ 13/11 đến 19/11/2023

Tuần 12

Từ 20/11 đến 26/11/2023

Tuần 13

Từ 27/11 đến 03/12/2023

Tuần 14

Từ 04/12 đến 10/12/2023

Tuần 15

Từ 11/12 đến 17/12/2023

Tuần 16

Từ 18/12 đến 24/12/2023

Tuần 17

Từ 25/12 đến 31/12/2023

Tuần 18

Từ 01/01 đến 07/01/2024

Tuần 19

Từ 08/01 đến 14/01/2024

Tuần 20

Từ 15/01 đến 21/01/2024

Tuần 21

Từ 22/01 đến 28/01/2024

Tuần 22 -24

Từ 29/01 đến 18/02/2024

Tuần 23

Từ 05/02 đến 11/02/2024

Tuần 24

Từ 12/02 đến 18/02/2024

Tuần 25

Từ 19/02 đến 25/02/2024

Tuần 26

Từ 26/02 đến 03/03/2024

Tuần 27

Từ 04/03 đến 10/03/2024

Tuần 28

Từ 11/03 đến 17/03/2024

Tuần 29

Từ 18/03 đến 24/03/2024

Tuần 30

Từ 25/03 đến 31/03/2024

Tuần 31

Từ 01/04 đến 07/04/2024

Tuần 32

Từ 08/04 đến 14/04/2024

Tuần 33

Từ 15/04 đến 21/04/2024

Tuần 34

Từ 22/04 đến28/04/2024

Tuần 35

Từ 29/4 đến 05/05/2024

Tuần 36

Từ 06/05 đến 12/5/2024

Tuần 37

Từ 13/05 đến 19/05/2024

Tuần 38

Từ 20/05 đến 26/05/2024

  HIỆU TRƯỞNG


VÕ VĂN SNH

Năm học: 2022 - 2023 Năm học: 2021 - 2022 Năm học: 2020 - 2021 Năm học: 2019- 2020 Năm học 2018 - 2019 Năm học 2017- 2018 Năm học 2016 - 2017 Năm học: 2015 - 2016 Năm học 2014 - 2015 Năm học 2013 - 2014. Năm học 2012 - 2013 Năm học 2011 - 2012 Năm học 2010 - 2011
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Võ Văn Sinh
Võ Văn Sinh
Trần Anh Đức
Trần Anh Đức
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996212 - Email: thcsleninh@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com