THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 16
Số lượt truy cập: 8593102
QUẢNG CÁO
KẾ HOẠCH Y TẾ NĂM HỌC 2020 - 2022 12/07/2021 11:25:11 SA

I. ĐÁNH GIÁ - KẾ HOẠCH - LỊCH TRÌNH THÁNG

 

Tháng 08/2021

Tháng 02/2022

Tháng 09/2021

Tháng 03/2022

Tháng 10/2021

Tháng 04/2022

Tháng 11/2021

Tháng 05/2022

Tháng 12/2021

Tháng 06/2022

Tháng 01/2022

Tháng 07/2022

 

II.  KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

(Từ 02/8 08/8)

Tuần 2

 (Từ 09 15/8)

Tuần 3

 (Từ 16 22/8)

Tuần 4 

 (Từ 23 29/8)

Tuần 5

 (Từ 30/8 05/9)

Tuần 6

 (Từ 06 12/9)

Tuần 7

 (Từ 13 19/9)

Tuần 8

 (Từ 20 26/9)

Tuần 9

 (Từ 27/9  - 03/10)

Tuần 10

 (Từ 04 10/10)

Tuần 11

 (Từ 11 17/10)

Tuần 12

 (Từ 18 - 24/10)

Tuần 13

 (Từ 25 31/10)

Tuần 14

 (Từ 01/11 07/11)

Tuần 15

 (Từ 08   14/11)

Tuần 16

 (Từ 15 21/11)

Tuần 17

 (Từ 22 28/11)

Tuần 18

 (Từ 29/11 05/12)

Tuần 19

 (Từ 06 - 12/12)

Tuần 20

 (Từ 13 19/12)

Tuần 21

 (Từ 20 26/12)

Tuần 22 *

 (Từ 27/12 – 02/01)

Tuần 23

(Từ 03 – 09/01)

Tuần 24

 (Từ 10 16/01)

Tuần 25

 (Từ 17 - 23/01)

Tuần 26

 (Từ 24 - 30/01)

Tuần 27

(Từ 31/01 06/02)

Tuần 28

 (Từ 07 - 13/02)

Tuần 29

 (Từ 14 - 20/02)

Tuần 30

 (Từ 21 27/2)

Tuần 31

 (Từ 28/2 06/3)

Tuần 32

 (Từ 07 13/3)

Tuần 33

 (Từ 14 - 20/3)

Tuần 34

 (Từ 21 27/3)

Tuần 35

 (Từ 28/3 – 03/4)

Tuần 36

 (Từ 04/4 – 10/4)

Tuần 37

 (Từ 11 17/4)

Tuần 38

 (Từ 18 - 24/4)

Tuần 39

 (Từ 25/4 – 01/5)

Tuần 40

 (Từ 02/5 08/5)

Tuần 41

 (Từ 09 15/5)

Tuần 42

 (Từ 16 - 22/5)

Tuần 43 *

(Từ 23 29/5)

Tuần 44

 (Từ 30/5 – 05/6 )

Tuần 45

 (Từ 06 - 12/6)

Tuần 46

 (Từ 13 19/6)

Tuần 47

 (Từ 20 26/6)

Tuần 48

 (Từ 27/6 – 03/7)

Tuần 49

 (Từ 04 – 10/7)

Tuần 50

 (Từ 11 17/7)

Tuần 51

 (Từ 18 24/7)

Tuần 52

 (Từ 25 31/7)


TRƯỜNG THCS LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996212 - Email: thcsleninh@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com