THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 23
Số lượt truy cập: 8593102
QUẢNG CÁO
KẾ HOẠCH Y TẾ NĂM HỌC 2020 - 2021 09/04/2021 2:23:57 CH


I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

 1. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ NĂM HỌC 2020 - 2021

                     

II. ĐÁNH GIÁ - KẾ HOẠCH - LỊCH TRÌNH THÁNGIII. ĐÁNH GIÁ - KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

(Từ 31/8 - 5/9/2020)


Tuần 2

 (Từ 7/9 - 13/9)


Tuần 3

 (Từ 14 -20/9)


Tuần 4

 (Từ 21  26/9)


Tuần 5

 (Từ 28/9 - 04/10)


Tuần 6

 (Từ 05 - 10/10)


Tuần 7

 (Từ 12 - 18/10)


Tuần 8

 (Từ 19 - 25/10)


Tuần 9

 (Từ 26/10 - 01/11)


Tuần 10

 (Từ 02 - 08/11)


Tuần 11

 (Từ 9 - 15/11)


Tuần 12

 (Từ 16 - 22/11)

Tuần 13

 (Từ 23 - 29/11)


Tuần 14

 (Từ 30/11  06/12)


Tuần 15 

 (Từ 07 - 13/12)


Tuần 16 

 (Từ 14 - 20/12)


Tuần 17 

 (Từ 21 - 27/12)


Tuần 18

 (Từ 28/12 - 03/01)


Tuần 19 

 (Từ 04/01- 10/01)


Tuần 20*

 (Từ 11/0q - 17/01)


Tuần 21

 (Từ 18 - 24/01)

Tuần 22

 (Từ 25 - 31/01)


Tuần 23

 (Từ 01 - 07/02)


Tuần 24

 (Từ 08 - 14/02)

Tuần 25

  (Từ 15 - 21/02)


Tuần 26

 (Từ 22 - 28/02)


Tuần 27

  (Từ 01 - 07/03)


Tuần 28

 (Từ 08 - 14/03)


Tuần 29

 (Từ 15 - 21/03)

Tuần 30

(Từ 22 - 28/03)

Tuần 31

 (Từ 29 - 04/04)

Tuần 32

 (Từ 05 – 11/4)

Tuần 33

 (Từ 12 – 18/4)

Tuần 34

  (Từ 19 – 25/4)

Tuần 35

 (Từ 26/4 – 02/5)

Tuần 36

  (Từ 03 – 09/5)

Tuần 37

   (Từ 10 – 16/5)

Tuần 38

  (Từ 17 – 23/5)

Tuần 39

  (Từ 24  – 30/5)

Tuần 40**

  (Từ 31/5 – 06/6)

Tuần 40 năm 2021

 (Từ 07 - 13/6)

Tuần 41 năm 2021  

(Từ 14  - 20/6)

Tuần 42 năm 2021

 (Từ 21  - 27/6)

Tuần 43 năm 2021

 (Từ 28/6  04/7)

Tuần 44 năm 2020

 (Từ 05  11/7)

Tuần 45 năm 2020

 (Từ 12  18/7)

Tuần 46 năm 2020

 (Từ 19  25/7)

Tuần 47 năm 2020

  (Từ 26/7  01/8)

Tuần 48 năm 2020

  (Từ 02  08/8)

Tuần 49 năm 2020

   (Từ 09  15/8)

Tuần 50 năm 2020

  (Từ 16  22/8)

Tuần 51 năm 2020

  (Từ 23  29/8)

 


                    


TRƯỜNG THCS LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996212 - Email: thcsleninh@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com