GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 52
Số lượt truy cập: 8109569
QUẢNG CÁO
DANH SÁCH 197 NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XIX KHỐI CƠ QUAN TƯ 22/04/2016 5:57:20 CH

Danh sách 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIX

khối cơ quan Trung ương

I. CÁC CƠ QUAN ĐẢNG:

12 người

 

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Nguyễn Văn Bình

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

2

Phạm Minh Chính

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

3

Đinh Thế Huynh

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

4

Trương Thị Mai

Nữ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

5

Nguyễn Văn Nên

Nam

Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

6

Hoàng Bình Quân

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

7

Thào Xuân Sùng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

8

Nguyễn Hữu Thuận

(Thuận Hữu)

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân dân

9

Võ Văn Thưởng

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

10

Phan Đình Trạc

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

11

Nguyễn Phú Trọng

Nam

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương

12

Trần Quốc Vượng

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

II. CƠ QUAN CHỦ TỊCH NƯỚC:

3 người

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Trần Đại Quang

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

2

Đặng Thị Ngọc Thịnh

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

3

Đào Việt Trung

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

III. CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI (ĐBQH CHUYÊN TRÁCH Ở TRUNG ƯƠNG): 113 người

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Dương Quốc Anh

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

2

Nguyễn Thúy Anh

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trương ương Hội phụ nữ Việt Nam, Chi hội phó Chi Hội Luật gia Văn phòng Quốc hội

3

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

4

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban thư ký Quốc hội

5

Nguyễn Ngọc Bảo

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ vụ Kinh tế

6

Nguyễn Mai Bộ

Nam

Phó Bí thư Đảng ủy, Đại tá, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

7

Nguyễn Văn Cảnh

Nam

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội

8

Nguyễn Vân Chi

Nữ

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

9

Hà Ngọc Chiến

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

10

Vũ Văn Chiến

Nam

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường cán bộ thanh tra, Thanh tra Chính phủ

11

Trần Quang Chiểu

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

12

Giàng A Chu

Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

13

Bùi Ngọc Chương

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

14

Nguyễn Sỹ Cương

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

15

Nguyễn Mạnh Cường

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

16

Nguyễn Khắc Định

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

17

Trần Thị Dung

Nữ

Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

18

Bùi Đặng Dũng

Nam

Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính - Ngân sách; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

19

Phan Xuân Dũng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc của Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam

20

Nguyễn Hữu Đức

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

21

Nguyễn Minh Đức

Nam

Đảng ủy viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Bí thư Đảng ủy Viện khoa học cảnh sát, Đại tá, Viện trưởng, Viện khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

22

Lưu Văn Đức

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc; Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ủy ban dân tộc; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Vụ Địa phuơng II - Uỷ ban Dân tộc.

23

Đỗ Văn Đương

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

24

Nguyễn Trường Giang

Nam

Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội

25

Nguyễn Văn Giàu

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

26

Đỗ Đức Hồng Hà

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng bộ Học viện Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp

27

Vũ Hải Hà

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Đối ngoại; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

28

Trần Hồng Hà

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

29

Lê Thu Hà

Nữ

Hàm Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

30

Nguyễn Vinh Hà

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII

31

Hoàng Quang Hàm

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiếm toán, Kiểm toán Nhà nước

32

Tạ Văn Hạ

Nam

Chánh văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Quốc hội

33

Nguyễn Đức Hải

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội

34

Nguyễn Thanh Hải

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

35

Phùng Quốc Hiển

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

36

Nguyễn Văn Hiển

Nam

Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

37

Hoàng Thị Hoa

Nữ

Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

38

Nguyễn Thị Mai Hoa

Nữ

Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc - Tôn giáo, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

39

Mai Thị Phương Hoa

Nữ

Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội

40

Trương Minh Hoàng

Nam

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

41

Sùng A Hồng

Nam

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

42

Nguyễn Công Hồng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ Vụ Tư pháp; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

43

Nguyễn Kim Hồng

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

44

Nguyễn Thanh Hồng

Nam

Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội

45

Triệu Thế Hùng

Nam

Hàm Vụ trưởng Vụ Văn hóa, giáo dục, thanh niên và nhi đồng, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên thư ký kiêm nhiệm Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng

46

Phùng Văn Hùng

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

47

Bùi Quang Huy

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

48

Lê Quang Huy

Nam

Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội

49

Nguyễn Quốc Hưng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Du lịch Hà Nội khóa IV, V; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

50

Trần Thị Quốc Khánh

Nữ

Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó trưởng Tiểu ban 4 (phụ trách hoạt động của Ủy ban trong lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường, Tư pháp)

51

Sa Văn Khiêm

Nam

Vụ trưởng Vụ Dân tộc Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban thư ký Quốc hội

52

Nguyễn Đức Kiên

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

53

Đinh Thị Phương Lan

Nữ

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

54

Hoàng Văn Liên

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

55

Nguyễn Phước Lộc

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban dân vận Trung ương

56

Bùi Sỹ Lợi

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

57

Nguyễn Văn Luật

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

58

Phan Viết Lượng

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

59

Uông Chu Lưu

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

60

Nguyễn Hoàng Mai

Nam

Ủy viên Ban thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội của Văn phòng Quốc hội

61

Vũ Thị Lưu Mai

Nữ

Phó bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội

62

Đoàn Thị Thanh Mai

Nữ

Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin, Hàm Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội

63

Ngô Đức Mạnh

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Thành viên Ban chỉ đạo nhà nước về thông tin đối ngoại; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện châu Âu; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp

64

Ngô Thị Minh

Nữ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

65

Ngô Văn Minh

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội

66

Trần Văn Minh

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Dân nguyện; Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

67

Phạm Thành Nam

Nam

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ, Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng

68

Lê Thị Nga

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị sĩ Việt Nam - Rumani

69

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nữ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội

70

Đặng Ngọc Nghĩa

Nam

Bí thư Chi bộ Vụ Quốc phòng - An ninh, Thiếu tướng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội

71

Trần Hồng Nguyên

Nữ

Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

72

Lê Thị Nguyệt

Nữ

Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

73

Đinh Văn Nhã

Nam

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

74

Lưu Bình Nhưỡng

Nam

Ủy viên Chi ủy Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Vụ trưởng – Trưởng ban kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

75

Nguyễn Văn Pha

Nam

Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

76

Đặng Thuần Phong

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

77

Tòng Thị Phóng

Nữ

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

78

Nguyễn Hạnh Phúc

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chánh Văn phòng Đảng Đoàn Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia

79

Nguyễn Thị Mai Phương

Nữ

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Khoa học Công nghệ, Vụ Trưởng Vụ pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ

80

Đặng Xuân Phương

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Viện nghiên cứu lập pháp, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

81

Nguyễn Hữu Quang

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

82

Đỗ Văn Sinh

Nam

Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

83

Phạm Lương Sơn

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bí thư Chi bộ Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Trưởng Ban thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

84

Nguyễn Minh Sơn

Nam

Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

85

Bùi Thanh Sơn

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ ngoại giao, Bí thư Đảng bộ Bộ ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

86

Đinh Công Sỹ

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

87

Nguyễn Lâm Thành

Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

88

Ngô Trung Thành

Nam

Chi ủy viên Chi bộ Vụ Pháp luật, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Chi hội phó Chi hội luật gia cơ quan Văn phòng Quốc hội

89

Phạm Tất Thắng

Nam

Đảng ủy viên Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Hà Nội

90

Y Thông

Nam

Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

91

Nguyễn Thị Kim Thúy

Nữ

Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

92

Lê Thị Thủy

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

93

Nguyễn Thị Thủy

Nữ

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

94

Phạm Trí Thức

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

95

Phùng Đức Tiến

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội

96

Nguyễn Mạnh Tiến

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

97

Lê Hồng Tịnh

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

98

Nguyễn Hữu Toàn

Nam

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội

99

Phạm Đình Toản

Nam

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

100

Lê Anh Tuấn

Nam

Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội; Thư ký Chủ tịch Quốc hội

101

Nguyễn Phương Tuấn

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Vụ trưởng - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội.

102

Hoàng Thanh Tùng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật; Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

103

Phan Xuân Tuy

Nam

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân, Đại tá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học an ninh, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an

104

Nguyễn Văn Tuyết

Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

105

Trần Văn Túy

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

106

Phan Văn Tường

Nam

Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân khu I, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu I

107

Đỗ Bá Tỵ

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

108

Lê Thanh Vân

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội

109

Võ Trọng Việt

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

110

Đặng Thế Vinh

Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

111

Cao Thị Xuân

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Dân tộc, Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

112

Bùi Văn Xuyền

Nam

Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

113

Lê Thị Yến

Nữ

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVI, XVII, Ủy viên Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ, Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII

IV. CHÍNH PHỦ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ: 17 người

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Trần Tuấn Anh

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ Bộ Công Thương; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương(kiêm nhiệm); Bộ trưởng Bộ Công Thương

2

Trương Hòa Bình

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

3

Phan Thanh Bình

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Giám đốc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

4

Đỗ Văn Chiến

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

5

Nguyễn Xuân Cường

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6

Đào Ngọc Dung

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7

Nguyễn Chí Dũng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8

Đinh Tiến Dũng

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính

9

Trần Hồng Hà

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

10

Vương Đình Huệ

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ

11

Lê Thành Long

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

12

Phạm Bình Minh

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

13

Trương Quang Nghĩa

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

14

Phùng Xuân Nhạ

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

15

Nguyễn Xuân Phúc

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

16

Lê Vĩnh Tân

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

17

Nguyễn Ngọc Thiện

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

V. BỘ QUỐC PHÒNG (GỒM CẢ BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC QUÂN KHU, QUÂN CHỦNG): 15 người

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Nguyễn Trọng Bình

Nam

Phó Bí thư Đảng ủy Vùng 1, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.

2

Lê Chiêm

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

3

Sùng Thìn Cò

Nam

Ủy viên Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 2, Thiếu tướng-Phó Tư lệnh Quân khu 2

4

Lâm Quang Đại

Nam

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

5

Bùi Đức Hạnh

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

6

Nguyễn Minh Hoàng

Nam

Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu 7

7

Nguyễn Sỹ Hội

Nam

Đảng ủy viên Quân khu 4, Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 4

8

Nguyễn Hải Hưng

Nam

Đảng ủy viên Quân khu 3, Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 3

9

Nguyễn Văn Khánh

Nam

Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Viện kiểm sát quân sự trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thiếu tướng, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương

10

Trần Việt Khoa

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng

11

Ngô Xuân Lịch

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

12

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

13

Phạm Thành Tâm

Nam

Đảng ủy viên Quân khu, Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 9

14

Dương Văn Thông

Nam

Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Quân khu 1

(Dương Đình Thông)

15

Nguyễn Đình Tiến

Nam

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 5

VI. BỘ CÔNG AN (GỒM CẢ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN): 3 người

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Tô Lâm

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

2

Bùi Mậu Quân

Nam

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Ủy viên Ủy Ban đối ngoại của Quốc hội (khóa XIII)

3

Lê Quý Vương

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

VII. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO: 1 người

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Nguyễn Hòa Bình

Nam

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

VIII. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO: 1 người

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Lê Minh Trí

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiếm sát nhân dân tối cao

IX. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC: 1 người

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Hồ Đức Phớc

Nam

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng kiểm toán Nhà nước

X. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN: 31 người

STT