GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 44
Số lượt truy cập: 9471697
QUẢNG CÁO
NHIỆM KỲ 2022- 2025

I. HỒ SƠ ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

 

-  Kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 

- Báo cáo chính trị trình đại hội chi bộ nhiệm lỳ 2022-2025

 - Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

 

 

 II.KẾ HOẠCH, VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, NGHỊ QUYẾT, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

 

 - Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

- Quy chế chi tiêu nội bộ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

 - Phân công nhiệm vụ của Đảng viên năm 2022

- Kế hoạch đánh giá &xếp loại đảng viên năm 2022

- Phân công nhiệm vụ của Đảng viên năm 2023

- Kế hoạch đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2023

- Phân công nhiệm vụ Đảng viên năm 2024

 

 

 

 

 

 

            III. THÔNG BÁO NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP HÀNG THÁNG

 

            1. NĂM 2022

Tháng 1

Tháng 7

Tháng 2

Tháng 8

Tháng 3

Tháng 9

Tháng 4

Tháng 10

Tháng 5

Tháng 11

Tháng 6

Tháng 12

            2. NĂM 2023

Tháng 1

Tháng 7

Tháng 2

Tháng 8

Tháng 3

Tháng 9

Tháng 4

Tháng 10

Tháng 5

Tháng 11

Tháng 6

Tháng 12

 

            3. NĂM 2024

Tháng 1

Tháng 7

Tháng 2

Tháng 8

Tháng 3

Tháng 9

Tháng 4

Tháng 10

Tháng 5

Tháng 11

Tháng 6

Tháng 12

            4. NĂM 2025

Tháng 1

Tháng 7

Tháng 2

Tháng 8

Tháng 3

Tháng 9

Tháng 4

Tháng 10

Tháng 5

Tháng 11

Tháng 6

Tháng 12

 

CHI BỘ THCS LỆ NINH

NHIỆM KỲ 2022 - 2025

 

NHIỆM KỲ 2020- 2022
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Võ Văn Sinh
Võ Văn Sinh
Trần Anh Đức
Trần Anh Đức
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3996212 - Email: thcsleninh@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com